Er zijn als het er écht om gaat.

VPTZ Julia Jan Wouters Hospice & Thuis verzorgt de best mogelijke palliatieve zorg aan mensen in de laatste dagen, weken of maanden van hun leven. Dat kan in de vertrouwde thuissituatie met thuiszorg of in ons gastvrije, huiselijke en persoonlijke hospice in Heerenveen. Ook wanneer u complexe zorg nodig hebt.

De visie van de Stichting VPTZ Julia Jan Wouters is de erkenning van het recht van ieder mens om op een menswaardige manier te sterven, aansluitend bij haar of zijn levensstijl, behoeften en wensen. Als hierbij, naast de beperkt beschikbare mantelzorg en professionele zorg, meer aandacht en ondersteuning nodig en gewenst is, kan deze geboden worden door de inzet van daarvoor speciaal opgeleide vrijwilligers.

Lees onze missie & visie

Iedereen is welkom

Als er geen genezing of behandeling meer mogelijk is en u nadenkt over de zorg in de laatste fase van uw leven, helpen wij u met de beste zorg in ons zelfstandige hospice in Heerenveen of bij u thuis. Dit doen wij voor iedereen, ongeacht inkomen, huidskleur, religie of levensbeschouwing.

We richten ons op inwoners van de Heerenveen en de omringende gemeentes. Ook inwoners van daarbuiten zijn welkom.

Ietje & Ingrid
Coördinatoren

"Als er geen genezing of behandeling meer mogelijk is en u nadenkt over de zorg in de laatste fase van uw leven, helpen wij u met de beste zorg in ons zelfstandige hospice in Heerenveen of bij u thuis."

Over ons

Ons team

Open het menu Sluiten