Donaties & Giften

Ga terug

Ons werk is voor een groot deel afhankelijk van donaties, giften, legaten, sponsoring en subsidie. Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen, bedrijven en organisaties die ons financieel willen ondersteunen. Draagt u ons een warm hart toe? Uw financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Door onze ANBI-status kunnen wij uw donatie voor de volle 100% gebruiken voor ons hospice en de ontwikkeling van hospicezorg.

Door uw gift helpt u ons de exploitatie sluitend te maken. Als het lukt worden giften ook gebruikt voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen in het gebouw, waarvoor niet op andere wijze financiering kan worden gevonden. We kunnen dankzij giften wat extra’s doen voor onze gasten, maar ook voor onze vrijwillige medewerkers in de vorm van scholing en een gezellig samenzijn. Ook voor extra activiteiten en investeringen zijn wij volledig aangewezen op giften, donaties, fondsen en subsidies van particulieren en organisaties die zich verbonden voelen met het doel: ‘hulp en ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten’.

Doneer en steun ons

Wanneer u Stichting VPTZ Julia Jan Wouters een warm hart toedraagt, kunt u ons financieel steunen door eenmalig een gift of donatie over te maken op bankrekeningnummer NL34 RABO 01 05 16 72 31 ten name van VPTZ Julia Jan Wouters.

Uw financiële bijdrage is onontbeerlijk voor het in stand houden van de Stichting VPTZ Julia Jan Wouters.

Sponsor worden

Bedrijven die ons willen sponsoren zijn eveneens onmisbaar. Sponsoring kan in natura of via een financiële gift van € 1.000, - of meer voor het realiseren van diverse projecten. De Stichting VPTZ Julia Jan Wouters heeft een aantal structurele kosten in de exploitatie en het onderhoud van het gebouw en heeft wensen ten aanzien van voorzieningen die nog gerealiseerd moeten worden, maar waarvoor geen financiële middelen beschikbaar zijn. Voor bedrijven geldt dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Legaten

Via de notaris kunt u de Stichting VPTZ Julia Jan Wouters ook laten opnemen in uw testament.

Belastingvoordeel

Als particulier of organisatie mag u uw donatie aan een ANBI-instelling onder bepaalde voorwaarden aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit geldt voor eenmalige en periodieke giften. Zo is periodiek schenken fiscaal aantrekkelijk, wanneer u ons tijdens een periode van minimaal 5 jaar minstens 1x per jaar een vast bedrag schenkt. Door de ANBI-status hoeven wij over ontvangen donaties geen belasting te betalen en komen donaties volledig ten goede aan onze doelen.

ANBI-geregistreerd

De Belastingdienst heeft ons hospice aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De ANBI-status betekent o.a. dat ons hospice:

  • Geen winstoogmerk heeft;
  • Zich bijna volledig (meer dan 90%) inzet voor het algemeen belang (de zorg);
  • Voldoet aan de integriteitseisen;
  • Financiële gegevens en beleids- en activiteitenplan openbaar maakt.

Hospicezorg in Nederland kent een ingewikkelde, versnipperde financieringsstructuur. Zo ontvangen wij ook overheidssubsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vergoedt de zorgverzekeraar de medische zorg. Daarnaast zijn wij afhankelijk van giften, donatie, legaten en sponsoring.

Open het menu Sluiten