Thuis

Ga terug

Onze zorg
in huis

Naast zorg in ons Hospice, kan in de veel gevallen de juiste zorg ook thuis, in uw eigen woonomgeving geregeld worden. Afhankelijk van de vraag kunnen vrijwilligers thuis worden ingezet of ondersteuning bieden in de palliatief terminale fase. Zodat sterven thuis mogelijk is.

Er iedere dag voor u zijn

Onze goed opgeleide en betrokken vrijwilligers bieden u en uw naasten op een persoonlijke manier tijd, aandacht, praktische en ook emotionele ondersteuning.

De geboden hulp in de thuissituatie is er met name voor inwoners van en rondom de gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf en De Friese Meren. Bij ons is iedereen welkom, ongeacht inkomen, leeftijd, huidskleur, religie, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

  • Maatwerk
  • Taken

Maatwerk

Maatwerk

Hoe vaak, op welk tijdstip en hoe lang een vrijwilliger bij u thuiskomt en wat zijn of haar ondersteuning precies zal zijn wordt samen met u besproken en vastgelegd. Uw wens staat centraal.

Taken

Taken

De thuiszorg-vrijwilligers werken zelfstandig en kunnen daarbij terugvallen op de mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers en huisarts. Zij zijn geen professioneel geschoolde zorgverlener en kunnen deze ook niet vervangen.

De thuiszorg-vrijwilligers vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf ook doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, eten en drinken, voorlezen of waken. Daarbij is er ook ruimte voor luisteren, praten of iets samendoen.

De thuiszorg-vrijwilliger verricht geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken. Specifiek geneeskundige handelingen worden overgelaten aan de verantwoordelijke verpleegkundigen, de thuiszorgorganisatie of huisarts. Dit geldt ook voor het toedienen van noodzakelijke medicatie.

Hebt u vragen of wilt u meer weten?

Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze coördinatoren. Ietje of Ingrid geven u graag helder antwoord op al uw vragen en denken met u mee om de best mogelijke oplossing te vinden voor uw persoonlijke situatie. Bel via 06 – 55 16 88 72 of mail ons uw vraag.

Gewoon afspreken in ons Hospice?

U bent natuurlijk ook van harte welkom om bij ons langs te komen voor een kennismakingsgesprek of rondleiding. Ervaar zelf de sfeer van ons hospice. Bel via 06 – 55 16 88 72 of mail ons om een afspraak te plannen.

Aanmelden

Een aanmelding voor inzet Thuis kan geregeld worden door uw huisarts, de thuiszorg of het ziekenhuis, de familie of door uzelf. Neem contact op met een van onze coördinatoren, bel via 06 - 55 16 88 72 of stuur een mail, dan nemen zij contact op met u.

Wanneer komt u in aanmerking voor opname?

Voor inzet Thuis heeft u een indicatie nodig, die in de regel wordt afgegeven door een behandeld arts die heeft vastgesteld dat er sprake is van een levensverwachting van minder dan drie maanden.

Kennismakingsgesprek

Als u bent aangemeld, volgt er een kennismakingsgesprek. Voor ons is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over uw persoonlijke situatie. Pas dan kunnen wij u maatwerk zorg bieden.

Wij komen bij u thuis of in het ziekenhuis. Na het gesprek kan de inzet Thuis snel mogelijk geregeld worden.

Veelgestelde vragen

Wat is palliatieve zorg?

Palliatief betekent verlichtend of verzachtend. Palliatieve zorg is de totale zorg – lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel – voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en diegenen die hen direct omringen. Het doel van deze zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de patiënt als zijn/haar naasten.

Wanneer komt u in aanmerking voor opname?

Voor inzet Thuis heeft u een indicatie nodig, die in de regel wordt afgegeven door een behandeld arts die heeft vastgesteld dat er sprake is van een levensverwachting van minder dan drie maanden.

Vrijwilliger worden, hoe meld ik me aan?

Zonder vrijwilligers kan het hospice niet bestaan. Wij kunnen altijd extra handen gebruiken in de zorg, begeleiding thuis en in het hospice, in de tuin, klusjes, voor het koken en meer. Op onze pagina vrijwilligers vindt u alle informatie.

Aanmelden doet u door een mail te sturen naar info@vptzjuliajanwouters.nl of even te bellen met een van onze coördinatoren via 06 - 55 16 88 72.

Kennismaken met onze mensen?

VPTZ Julia Jan Wouters biedt met name in de regio Heerenveen en Weststellingwerf e.o. de best mogelijke palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Zowel in de vertrouwde thuissituatie als in het gastvrije hospice in Heerenveen.

Contact opnemen
Open het menu Sluiten