Over ons

Ga terug

Coördinatoren

De dagelijkse organisatie in Hospice Heerenveen en van de Thuiszorg is in handen van onze coördinatoren.

VPTZ-vrijwilligers

De kern van VPTZ Julia Jan Wouters wordt gevormd door een team van ongeveer 75 goed opgeleide en enthousiaste VPTZ-vrijwilligers die zorg en ondersteuning bieden in het hospice en/of in de thuissituatie. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers die de nodige ondersteunende taken verrichten ten behoeve van de PR & Communicatie, administratie, vrijwilligersraad, koken en het (tuin of technisch) onderhoud van het hospice.

Vrijwilliger worden?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om ons team te versterken. Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Neem dan gerust contact op met een van onze coördinatoren of u meldt zich aan (via onderstaande knop) middels ons online formulier 'aanmelden als vrijwiliiger'. Als u deze invult en verstuurt, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Aanmelden als vrijwilliger

Ons Team

Ingrid Gelink en Ietje Miedema nemen de verschillende hulpaanvragen in behandeling, coördineren de opnames in het hospice en de thuiszorg, sturen de vrijwilligers aan en dragen zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen in het hospice. Hierbij leggen zij verantwoording af aan het bestuur. Dagelijks zijn wij te bereiken op telefoonnummer 06 – 55 16 88 72.

Verpleegkundigenteam

In het hospice is een vast team van speciaal getrainde verpleegkundigen werkzaam van Kwadrant Groep. Samen met de dienstdoende vrijwilligers zorgen zij ervoor dat de zieken en hun naasten zich verzekerd weten van goed zorg, steun en aandacht die aanvullend is op de aanwezige professionele medische zorgverlening.

Huishoudelijke zorg

De huishoudelijke zorg in het hospice wordt professioneel verricht door vast team van huishoudelijke medewerkers.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Julia Jan Wouters is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting op hoofdlijnen, zorgt dat het beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.

Het bestuur van VPTZ Julia Jan Wouters bestaat uit de volgende personen:

Mw. Wendy Livsey - voorzitter
Mw. Riki Telgen - secretaris
Dhr. Hiltjo van Dam - penningmeester
Dhr. Ruud Vermeer - algemeen lid
Mw. Geralda Schraa - algemeen lid

Stichting Vrienden van Julia Jan Wouters Hospice

Door middel van diverse activiteiten richt de vriendenkring zich op het verhogen van de beschikbare (financiële) middelen om de continuïteit van Stichting VPTZ Julia Jan Wouters te kunnen helpen bevorderen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Dhr. H. Telgen - voorzitter
Dhr. L. de Vries – secretaris
Dhr. P. Plattel – penningmeester

Jaarverslagen & documenten

Ontbrekende Jaarverslagen en andere officiële documentatie kunt u opvragen via info@vptzjuliajanwouters.nl


Jaarverslagen

Publicatierapporten

Iedereen is welkom

Als er geen genezing of behandeling meer mogelijk is en u nadenkt over de zorg in de laatste fase van uw leven, helpen wij u met de beste zorg in ons zelfstandige hospice in Heerenveen of bij u thuis. Dit doen wij voor iedereen, ongeacht inkomen, huidskleur, religie of levensbeschouwing.

We richten ons op inwoners van de Heerenveen en de omringende gemeentes. Ook inwoners van daarbuiten zijn welkom.

Veelgestelde vragen

Wat is palliatieve zorg?

Palliatief betekent verlichtend of verzachtend. Palliatieve zorg is de totale zorg – lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel – voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en diegenen die hen direct omringen. Het doel van deze zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de patiënt als zijn/haar naasten.

Wanneer komt u in aanmerking voor een verblijf in een hospice?

U komt in aanmerking voor een verblijf in ons hospice als u een levensverwachting van minder dan drie maanden heeft. Een speciale indicatie is hiervoor niet nodig. Wij raadplegen, met uw toestemming, uw behandelend arts of ons hospice de juiste plaats voor u is. Klik hier en lees meer.

Wat zijn de kosten voor een verblijf in het hospice?

Wij vragen een vergoeding (zie kosten) voor verblijf, eten en drinken. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van dit bedrag. Of u vergoeding ontvangt en hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van uw polis.

Hoe meld ik me aan voor opname in Hospice Heerenveen?

U kunt dan contact opnemen met een van onze coördinatoren. Bel met ons op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 06 - 55 16 88 72.

Wat zijn de bezoektijden aan Hospice Heerenveen?

In principe hanteren wij geen bezoektijden en kan bezoek gedurende de hele dag (of nacht) langskomen. Bezoek vindt wel altijd plaats in overleg met onze gast.

Kan bezoek blijven logeren?

Bezoek mag altijd blijven logeren. Er zijn 2 logeerkamers beschikbaar. Ook kan er op de gastenkamer een bed of koppelbed worden bijgeplaatst. Uiteraard kunnen logees blijven eten. Voor het logeren en het nuttigen van maaltijden brengen wij een klein bedrag in rekening.

Kan ik mijn huisdier meenemen?

In overleg is er veel mogelijk. Uw huisdier kan meekomen, mits de zorg goed geregeld is.

Mag er gerookt worden?

Ons hospice is een rookvrij gebouw. In de tuin is er de mogelijkheid te roken. De paden zijn breed genoeg om eventueel met een bed naar buiten (onder de kapschuur) te kunnen.

Wie doet de was?

De was wordt door ons verzorgd. Als u hier geen prijs op stelt mag u de was zelf laten verzorgen door familie of vrienden.

Wie verzorgen de maaltijden?

Boodschappen worden door vrijwilligers gedaan. 's Morgens stemmen wij met u af wat u die dag graag zou willen eten. Natuurlijk proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met uw wensen. De maaltijden worden bereid door kookvrijwilligers. Natuurlijk kan de warme maaltijd ook door uw naasten worden verzorgd. Zij kunnen, in goed overleg, gebruik maken van de aanwezige keuken. Een oven en magnetron zijn in de keuken voor algemeen gebruik aanwezig.

Kan ik gebruik maken van internet?

Op alle kamers kan gebruik worden gemaakt van WiFi.

Vrijwilliger worden, hoe meld ik me aan?

Zonder vrijwilligers kunnen we niet bestaan. Wij kunnen altijd extra handen gebruiken in de zorg, begeleiding thuis en in het hospice, in de tuin, klusjes, voor het koken en meer.

Aanmelden doet u door een mail te sturen naar info@vptzjuliajanwouters.nl, via ons aanmeldformulier of even te bellen met een van onze coördinatoren via 06 - 55 16 88 72.

Kennismaken met onze mensen?

VPTZ Julia Jan Wouters biedt met name in de regio Heerenveen en Weststellingwerf e.o. de best mogelijke palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Zowel in de vertrouwde thuissituatie als in het gastvrije hospice in Heerenveen.

Contact opnemen
Open het menu Sluiten